Autodesk Revit Structure

Autodesk Revit Structure

Revit Structure

Revit Structure
je parametarsko modelovanje namenjen je građevinskim inženjerima i tehničarima.Ovaj kurs obuhvata osnovne alate i postupke potrebne za izradu analize i simulacije konstruktivnog sklopa objekta. Zastupljen je u visokogradnji i niskogradnji.


Revit za građevinski inženjering.
Povežite projektovanje, od idejnog rešenja do izrade, pomoću softvera Revit® Building Information Modeling (BIM). Unapredite preciznost pozicioniranja i konstruktivnost elemenata povezivanjem konstruktivnog projekta sa detaljnim arhitektonskim modelom.

Parametarske komponente
Otvoreni, grafički sistem za projektovanje i izradu parametarski kontrolisanih objekata, i osnova za sve komponente zgrade projektovane u Revit-u.
Ojačanje betona
Modelujte 3D betonske armaturne elemente u naprednom BIM okruženju. Izradite detaljne projekte armaturnih ojačanja i nacrte izvođačke dokumentacije sa šemama za savijanje armaturnih šipki.
Tokovi rada od idejnog projekta do gotovog čelika
Povežite idejno projektovanje čelika i proces izrade detalja. Odradite želju projektanata za višim nivoom detaljnosti čeličnih spojeva u Revitovom modelu.
Projektna dokumentacija
Napravite tačniju i detaljniju dokumentaciju o projektima čelika i betona. Elementi modela su direktni prikazi informacija iz baze podataka zgrade.
 

Program rada
Uvod u parametarsko projektovanje i osnovno okruženje Revita (Ribon, Options Bar, Properties, Project Browser, View Control i Status Bar),Osnove modelovanja i postavljanje "pomoćnih elemenata" (Level-i i Grid-ovi)
Postavljanje terena-KTP iz cad-a definisanje 0 projekta. Postojeci teren (Toposurface), izmene terena prema projktu (Graded Region), temeljna jama (Building Pad), vlasnička granica placa (Property Line).
Konstruktivne ose i nivoi
Povezivanje Arh. projekta sa građ. (Link Revit) postavljanje na poziciju Betonske konstrukcije: konstruktivni zidovi (Structural Wall), konstuktivni stubovi (Structural Column).
Betonske konstrukcije: primarne kostruktivne grede (Beam) i sekundarni gredni sistemi (Beam System), konstruktivne ploče (Stuctural Floor).
Betonske konstrukcije: Temelji (Foundation). Izrada izometrijskog prikaza konstrukcije
Betonske konstrukcije: stepeništa (Stair), rampe (Ramp).
Armaturne šipke, uzengije, armaturne mreže i druga podešavanja.
Armatura: razni oblici šipki, uzengije, mreže.
Čelik: stubovi, grede, ukrućenja, rešetkasti sistemi, njihove veze. Izrada čelične hale
Čelik: stubovi, grede, ukrućenja, rešetkasti sistemi, njihove veze.
Klasična drvena krovna konstrukcija.
Postavljanje pogleda na papire i izrada istih. Opisi i kotiranje. Podešavanje vizuelnih prikaza.
Detalji, opisi, legende.
Površine, pozicije i baze sa podacima (tabele za predmer i predračun)
Površine, pozicije i baze sa podacima (tabele za predmer i predračun)
Collaboration - Varijante zajedničkog rada na projektu.

Broj časova i dinamika trajanja
Obuka Revit Structure se održava u školi i online.
Online obuka putem skype se održava dva do tri puta nedeljno po tri školska časa po dogovoru, u trajanju od 34 školska časa
Obuka za grupe od 6-8 polaznika za firme ili veće grupe održava se dva puta nedeljno po 4-5 školskih časova u trajanju od 51 školska časa

Obuka Revit Structure održava se
Online obuka po dogovoru sa polaznikom
Obuka u grupama u školi utorkom i četvrtkom u prepodnevnim časovima
Obuke za firme u grupama online po dogovoru
Prilagođavamo termine Vašim potrebama
Upis u toku!
Dobrodošli!

Cena Revit Structural na upit

SProgram rada
Uvod u parametarsko projektovanje i osnovno okruženje Revita (Ribon, Options Bar, Properties, Project Browser, View Control i Status Bar),Osnove modelovanja i postavljanje "pomoćnih elemenata" (Level-i i Grid-ovi)
Postavljanje terena-KTP iz cad-a definisanje 0 projekta. Postojeci teren (Toposurface), izmene terena prema projktu (Graded Region), temeljna jama (Building Pad), vlasnička granica placa (Property Line).
Konstruktivne ose i nivoi
Povezivanje Arh. projekta sa građ. (Link Revit) postavljanje na poziciju Betonske konstrukcije: konstruktivni zidovi (Structural Wall), konstuktivni stubovi (Structural Column).
Betonske konstrukcije: primarne kostruktivne grede (Beam) i sekundarni gredni sistemi (Beam System), konstruktivne ploče (Stuctural Floor).
Betonske konstrukcije: Temelji (Foundation). Izrada izometrijskog prikaza konstrukcije
Betonske konstrukcije: stepeništa (Stair), rampe (Ramp).
Armaturne šipke, uzengije, armaturne mreže i druga podešavanja.
Armatura: razni oblici šipki, uzengije, mreže.
Čelik: stubovi, grede, ukrućenja, rešetkasti sistemi, njihove veze. Izrada čelične hale
Čelik: stubovi, grede, ukrućenja, rešetkasti sistemi, njihove veze.
Klasična drvena krovna konstrukcija.
Postavljanje pogleda na papire i izrada istih. Opisi i kotiranje. Podešavanje vizuelnih prikaza.
Detalji, opisi, legende.
Površine, pozicije i baze sa podacima (tabele za predmer i predračun)
Površine, pozicije i baze sa podacima (tabele za predmer i predračun)
Collaboration - Varijante zajedničkog rada na projektu.

Broj časova i dinamika trajanja
Obuka Revit Structure se održava u školi i online.
Online obuka putem skype se održava dva do tri puta nedeljno po tri školska časa po dogovoru, u trajanju od 34 školska časa
Obuka za grupe od 6-8 polaznika za firme ili veće grupe održava se dva puta nedeljno po 4-5 školskih časova u trajanju od 51 školska časa

Obuka Revit Structure održava se
Online obuka po dogovoru sa polaznikom
Obuka u grupama u školi utorkom i četvrtkom u prepodnevnim časovima
Obuke za firme u grupama online po dogovoru
Prilagođavamo termine Vašim potrebama
Upis u toku!
Dobrodošli!

Cena Revit Structure na upit

Cena kursa Revit Structure na upit!

Cena kursa Revit Structure na upit!