3ds Max Vizualizacija / Vray

3ds Max Vizualizacija / Vray

Kreirajte virtuelnu realnost u 3d Studio Max-u

Kreirajte virtuelnu realnost u 3d Studio Max-u

Napredni kurs Max/Vray
je predviđen za polaznike koji žele da usavrše napredne tehnike za vizualizaciju enterijera i exterijera, da se upoznaju sa naprednim podešavanjima Vray-a.
Potrebna bazičina predznanja u 3ds max-u i Vray-u.

Kada se velika šansa pojavi na horizontu, preduzimljivi joj neće dozvoliti da umakne

Odmah po završetku kursa sa usvojenim znanjem moći ćete da se zaposlite u nekom od dizajnerskih studija i biroa, u komercijalnim salonima za prodaju nameštaja i dizajnerskim frimama.Znanja i veštine koje ćete steći, kao i zvanični Autodesk sertifikat, omogućiće vam da se uspešno bavite i freelenc, sarađujući samostalno sa klijentima iz celog sveta.

Moći ćete da radite kao dizajner enterijera, dekorater i stilista u raznim sferama, uključujući i redizajn i adaptaciju kuća, komercijalnih objekata, hotela, restorana i rezidencijalnih objekata.
Bićete stručni za organizovanje prostora za izložbe i štandove, dizajn komadnog nameštaja, dizajn rasvete, odabir boja i materijala. Neka dizajn Vašeg proizvoda bude jedinstven.

Budite spremni za nove izazove.
 

Vray fotorealizam
Vray camera kontrola ekspozicije-osvetljenosti, kontrola dubinske oštrine, kontrola zahvatnog ugla.
V-Ray light- postavka scene u enterijeru i exterijeru,dan i noć, napredne tehnike sa HDRI mapama, postavka svetla u stambenim i poslovnim prostorijama.
Optimizacija svetla.
Vray materijali- napredne tehnike u radu sa fotorealističnim materijalima, pravljenje biblioteke materijala.
Napredne tehnike mapiranja objekta Unwrap,UVW.
Vray render- čišćenje rendera, izoštravanje rendera, mapiranje okruženja. Environment HDR mapiranje okruženja.
Render statične i pokretne scene
Vray fur- rad sa čupkastim površinama
Cloth modifier- modelovanje prekrivača,jastuka i fotelja.
Primena alatke Perspective Match,Vray rendering 360, Stereoscoping rendering za Vray za naočare
Post production compositing render elements, render separatnih elemenata i njihova obrada. Izoštravanje rendera, popravka ekspozicije i senki u Photoshop-u, retuširanje
Animacija kretanja kamere, bazične tehnike i rendering.

Broj časova i dinamika trajanja
Kurs obuhvata 5 termina odnosno 20 časova
Predavanja se održavaju tri termina nedeljno
jedan termin traje 4 školska časa
odnosno 3h20 minuta sa pauzom od 20 minuta

Napredni kurs 3ds Max /Vray održava se
1.Ponedeljak Sreda Petak od 16.45h-20.05h
Upis u toku
Srećno.

Cena naprednog kursa 3ds MAX /Vray iznosi 250 eura.

Vray fotorealizam
Vray camera kontrola ekspozicije-osvetljenosti, kontrola dubinske oštrine, kontrola zahvatnog ugla.
V-Ray light- postavka scene u enterijeru i exterijeru,dan i noć, napredne tehnike sa HDRI mapama, postavka svetla u stambenim i poslovnim prostorijama.
Optimizacija svetla.
Vray materijali- napredne tehnike u radu sa fotorealističnim materijalima, pravljenje biblioteke materijala.
Napredne tehnike mapiranja objekta Unwrap,UVW.
Vray render- čišćenje rendera, izoštravanje rendera, mapiranje okruženja. Environment HDR mapiranje okruženja.
Render statične i pokretne scene
Vray fur- rad sa čupkastim površinama
Cloth modifier- modelovanje prekrivača,jastuka i fotelja.
Primena alatke Perspective Match,Vray rendering 360, Stereoscoping rendering za Vray za naočare
Post production compositing render elements, render separatnih elemenata i njihova obrada. Izoštravanje rendera, popravka ekspozicije i senki u Photoshop-u, retuširanje
Animacija kretanja kamere, bazične tehnike i rendering.

Broj časova i dinamika trajanja
Kurs obuhvata 5 termina po 4 školska časa odnosno 20 časova
Predavanja se održavaju tri termina nedeljno
jedan termin traje 4 školska časa
odnosno 3h20 minuta sa pauzom od 20 minuta

Napredni kurs 3ds Max /Vray održava se
1.Ponedeljak Sreda Petak od 16.45.00h-20.05h
Upis u toku
Srećno.

Cena naprednog kursa 3ds MAX /Vray iznosi 250 eura.

Cena kursa iznosi 250 eura

Cena kursa iznosi 250 eura!