Autodesk REVIT for MEP engineering

Autodesk REVIT for MEP engineering

Autodesk Revit MEP/sve instalacije

Kurs Revit MEP/sve instalacije
Softver Revit za modelovanje informacija o zgradama pomaže inženjerima, dizajnerima kao i izvođačima radova da kroz modele mašinskih, električnih i vodovodnih sistema (MEP Mechanical Electrical Plumbing) prikažu svoja rešenja od ideje do visokog nivoa detalja.
U projektovanju zgrada bitna je usklađenost među saradnicima.


Integrisani dizajn
Napravite efikasniji inženjersko projektantski proces s Revitom. Koristite jedan model da biste unapredili komunikaciju o projektantskim idejama, pre nego što započne izgradnja.

Parametarske komponente
Otvoreni, grafički sistem za projektovanje i izradu parametarski kontrolisanih objekata, i osnova za sve komponente zgrade projektovane u Revit-u.
Analiza
Odradite provere i ranije otkrivanje ukrštanja instalacija međusobno kao i sa konstruktivnim elementima još u procesu projektovanja. Koristite podatke konceptualne energetske analize za inženjerske proračune.
Dokumentacija
Sistemi projektovanja, modelovanja i pravljenja dokumenata zgrade u kontekstu celokupnog višedimenzionalnog modela baze podataka zgrade, uključujući arhitektonske i konstruktivne komponente.
Projekat i dokumentacija HVAC-a (Heating Ventilation Air Conditioning)
Projektujte složene klima i cevne sisteme da bi ste prikazali ideju i modelovali klima i cevne sisteme sa mašinskim projektnim sadržajem.
Elektro projekat i dokumentacija
Projektujte, modelujte i dokumentujte elektro elemente i električne sisteme. Pratite električna opterećenja u distributivnim sistemima.
Projekat i dokumentacija vodovod i kanalizacija
Napravite sanitarne i vodovodne sisteme koji povezuju sanitarne i vodovodne elemente sa padom u cevovodima i sistemom cevovoda za projektovanje i dokumentovanje ideje. Proverite protoke u cevnim sistemima.
Projekat i dokumentacija vodovod i kanalizacija
Napravite sanitarne i vodovodne sisteme koji povezuju sanitarne i vodovodne elemente sa padom u cevovodima i sistemom cevovoda za projektovanje i dokumentovanje ideje. Proverite protoke u cevnim sistemima.
Sadrži identičnu funkcionalnost kao i Revit Architecture, sa dodatnom mogućnošću parametarskog projektovanja i analize sistema grejanja, hlađenja, klimatizacije, vodovoda, kanalizacije i elektro instalacija

3d Platform Vam je omogućio obuku prema Vašim potrebama.
Obuka Revit MEP-sve instalacije ili parcijalno
Obukaklima i grejanje, obuka vodovod i kanalizacija,i elektro . obuka.
Vaš 3d Platform!
 

Sadržaj kursa ukratko
Radno okruženje, osnovni principi modelovanja, pozicioniranja elemenata, definisanja osnovnih parametara pogleda i organizovanje "Project Browser-a" (Discipline, Sub-discipline...)
Linkovanje Arh. i Gradj. Revit project fajla. Formiranje Level-a i definisanje Monitoringa izmedju Levela linkovanih fajlova i mašinskog projekta. Definisanje pogleda sa različitim podešavanjem dubine radnog hoda i prikaza.
Postavljanje vazdušnih terminala, klima komora i povezivanje klima kanalima (čvrstim i fleksibilnim)
Razumevanje osnovnih klima sistema. Razlika klase i tipa. Formiranje novih tipova i definisanje grafičkog prikaza. Pravljenje FILTERA i njihovo korišćenje za različite varijante prikaza u pogledima.
Označavanje elemenata i kotiranje u pogledima i prilagodjevanje oznaka našim potrebama. (Tag, Text i Lable).
Postavljanje crteža (pogleda) na papir (Sheets). Pravljenje naših formata sa pečatom. Definisanje kadriranja (Scope Box) za velike projekte radi istog prikazivanja delova zgrade po spratovima.
Izrada šema i crteža koji nisu u vezi sa modelom (Drafting View) i legendi (Legends). Razlika prilikom pozicioniranja na papir.
Izrada familije klima komore. Osnove modelovanja familija i pravljenje dimenzionih parametara.
Izrada familije klima komore. Osnove postavljanja konektora i pravljenje njihovih parametara.
Cad import Arh. 2D projekta. Pozicioniranje osnova i preseka.
Izolacija, prigušnice (Insulation, lining, dumpers). Dimenzionisanje i provera protoka i pritiska u sistemima (Sizing & System Inspector)..
Spaces & Zones, System Browser i analiza gubitaka i dobitaka.
Osnovno o cevovodima dimenzionisanje i pozicioniranje u prostoru. (Piping) postavljanje sa zadatim padom, paralelni cevovodi, itd...
Hladna voda, topla voda, fekalna kanalizacija i kišna kanalizacija. Definisanje tipova cevovoda materijala i dimenzija detaljno.
Filtri i sistemi sada za cevovode. Organizacija pogleda preko View template-a
Radijatori, elementi podstanice I povezivanje
Postavljanje prekidača, prikljucnica, rasvetnih tela i razvodnih ormana u projektu.
Definisanje voltaža i distributivnih sistema. Postavljanje strujnih kola i povezivanje elemenata u ista. Podešavanje putanje strujnog kola, obračun dužine žica
Izrada familije zidne dozne. Osnove modelovanja familija i pravljenje dimenzionih parametara.
Postavljanje kablovskih trasa i bužira (Cable Trays, Conduits)
Tabele predmer I predracun
Tabele predmer I predracun
Izrada zajedničkog projekta. (Colaborate)

Broj časova i dinamika trajanja
Obuka Revit MEP/sve instalacije se održava online i u školi.
Online individualna obuka putem skype se održava dva do tri puta nedeljno po tri školska časa po dogovoru, u trajanju od 46 školska časa
Obuka za grupe od 6-8 polaznika za firme ili veće grupe održava se dva puta nedeljno po 4-5 školskih časova u trajanju od 69 školska časa

Revit MEP-sve instalacije održava se
Online obuka po dogovoru sa polaznikom
Obuka u grupama u školi utorkom i četvrtkom u prepodnevnim časovima
Obuke za firme u grupama online po dogovoru
Prilagođavamo termine Vašim potrebama
Upis u toku!
Dobrodošli!

Cena Revit MEP-sve instalacije na upit.

Sadržaj kursa
Radno okruženje, osnovni principi modelovanja, pozicioniranja elemenata, definisanja osnovnih parametara pogleda i organizovanje "Project Browser-a" (Discipline, Sub-discipline...)
Linkovanje Arh. i Gradj. Revit project fajla. Formiranje Level-a i definisanje Monitoringa izmedju Levela linkovanih fajlova i mašinskog projekta. Definisanje pogleda sa različitim podešavanjem dubine radnog hoda i prikaza.
Postavljanje vazdušnih terminala, klima komora i povezivanje klima kanalima (čvrstim i fleksibilnim)
Razumevanje osnovnih klima sistema. Razlika klase i tipa. Formiranje novih tipova i definisanje grafičkog prikaza. Pravljenje FILTERA i njihovo korišćenje za različite varijante prikaza u pogledima.
Označavanje elemenata i kotiranje u pogledima i prilagodjevanje oznaka našim potrebama. (Tag, Text i Lable).
Postavljanje crteža (pogleda) na papir (Sheets). Pravljenje naših formata sa pečatom. Definisanje kadriranja (Scope Box) za velike projekte radi istog prikazivanja delova zgrade po spratovima.
Izrada šema i crteža koji nisu u vezi sa modelom (Drafting View) i legendi (Legends). Razlika prilikom pozicioniranja na papir.
Izrada familije klima komore. Osnove modelovanja familija i pravljenje dimenzionih parametara.
Izrada familije klima komore. Osnove postavljanja konektora i pravljenje njihovih parametara.
Cad import Arh. 2D projekta. Pozicioniranje osnova i preseka.
Izolacija, prigušnice (Insulation, lining, dumpers). Dimenzionisanje i provera protoka i pritiska u sistemima (Sizing & System Inspector)..
Spaces & Zones, System Browser i analiza gubitaka i dobitaka.
Osnovno o cevovodima dimenzionisanje i pozicioniranje u prostoru. (Piping) postavljanje sa zadatim padom, paralelni cevovodi, itd...
Hladna voda, topla voda, fekalna kanalizacija i kišna kanalizacija. Definisanje tipova cevovoda materijala i dimenzija detaljno.
Filtri i sistemi sada za cevovode. Organizacija pogleda preko View template-a
Radijatori, elementi podstanice I povezivanje
Postavljanje prekidača, prikljucnica, rasvetnih tela i razvodnih ormana u projektu.
Definisanje voltaža i distributivnih sistema. Postavljanje strujnih kola i povezivanje elemenata u ista. Podešavanje putanje strujnog kola, obračun dužine žica
Izrada familije zidne dozne. Osnove modelovanja familija i pravljenje dimenzionih parametara.
Postavljanje kablovskih trasa i bužira (Cable Trays, Conduits)
Tabele predmer I predracun
Tabele predmer I predracun
Izrada zajedničkog projekta. (Colaborate)

Broj časova i dinamika trajanja
Obuka Revit MEP/sve instalacije se održava online i u školi.
Online individualna obuka putem skype se održava dva do tri puta nedeljno po tri školska časa po dogovoru, u trajanju od 46 školska časa
Obuka za grupe od 6-8 polaznika za firme ili veće grupe održava se dva puta nedeljno po 4-5 školskih časova u trajanju od 69 školska časa

Revit MEP-sve instalacije održava se Online obuka po dogovoru sa polaznikom
Obuka u grupama u školi utorkom i četvrtkom u prepodnevnim časovima
Obuke za firme u grupama online po dogovoru
Prilagođavamo termine Vašim potrebama
Upis u toku!
Dobrodošli!

Cena Revit MEP-sve instalacije na upit.

Cena kursa na upit!

Cena kursa na upit!