Autodesk Revit Architecture

Autodesk Revit Architecture

Revit Architecture

Autodesk Revit® Architecture
je softversko rešenje za parametarsko modelovanje namenjeno Arhitektama kako bi na što jednostavniji način postigli željeni cilj u izradi projekta,od modelovanja objekta do izrade projektne dokumentacije .Na osnovu modela urađenom u Autodeskovom softveru Revit možete dobiti kompletnu tehničku dokumentaciju, poprečne preseke, planove osnova, detalje i sve ostale crteže.
Da bismo mogli da iskoristimo potencijale koje nudi ovaj program, pripremili smo kurseve koji će vas voditi kroz osnovne pristupe u radu sa Revit-om i upoznati vas sa trikovima kako bi učinili svoj posao jednostavnijim i efikasnijim.
Karakteristike Revit Architecture: modelovanje dizajna objekta,,modelovanje funkcionolnih elemenata projekta, usaglašenost projektnih podataka, generisanje tabele, saradnja i razmena podataka.
 

Program rada Revit Architecture
Uvod u parametarsko projektovanje i osnovno okruženje Revita (Ribon, Options Bar, Properties, Project Browser, View Control i Status Bar),Osnove modelovanja i postavljanje "pomoćnih elemenata" (Level-i i Grid-ovi)
Izrada elemenata koji kreiraju osnovnu ljusku objekta (Stubovi, Zidovi, Ploče, Vrata i Prozori)
Kreiranje osnovnih konstruktivnih elemenata: konstruktivni zidovi, grede i gredni sistemi i izrada izometrijskog prikaza konstrukcije
Detaljno o zidovima podešavanje slojeva i zidovi zavese (Curtain Wall)
Zidovi zavese još (Curtain Wall, Panels i Mullions)
Vertikalne komunikacije: stepeništa, rampe i ograde. (Stairs, Ramps, Railings)
Izvođenje i formiranje unutrašnjih obloga površina zidova, podova i plafona.
Postavljanje rasvete, podešavanje materijala i Render
Postavljanje pogleda na papire i izrada istih. Opisi i kotiranje. Podešavanje vizuelnih prikaza.
Krovovi: kosi i ravni.
Krovne badže i povezivanje sa osnovnim krovom.
Izrada klasične drvene krovne konstrukcije.
Alati za formiranje i uređivanje građevinske parcele (teren, temeljna jama, temeljenje, granica parcele, zelenilo, itd...)
Površine, pozicije i baze sa podacima (tabele za predmer i predračun)
Izrada projekta po fazama
Izrada legendi, 2D šema i tehničkih crteža i detalja
Collaboration - Varijante zajedničkog rada na projektu.

Broj časova i dinamika trajanja
Obuka Revit Architecture se održava u školi i online.
Online individualna obuka putem skype se održava dva do tri puta nedeljno po tri školska časa po dogovoru, u trajanju od 34 školska časa
Obuka za grupe od 6-8 polaznika za firme ili veće grupe održava se dva puta nedeljno po 4-5 školskih časova u trajanju od 51 školska časa

Obuka Revit Architecture održava se
Online obuka po dogovoru sa polaznikom
Obuka u grupama u školi utorkom i četvrtkom u prepodnevnim časovima
Obuke za firme u grupama online po dogovoru
Prilagođavamo termine Vašim potrebama
Upis u toku!
Dobrodošli!

Cena Revit Architecture na upit.

Program rada Revit Architecture
Uvod u parametarsko projektovanje i osnovno okruženje Revita (Ribon, Options Bar, Properties, Project Browser, View Control i Status Bar),Osnove modelovanja i postavljanje "pomoćnih elemenata" (Level-i i Grid-ovi)
Izrada elemenata koji kreiraju osnovnu ljusku objekta (Stubovi, Zidovi, Ploče, Vrata i Prozori)
Kreiranje osnovnih konstruktivnih elemenata: konstruktivni zidovi, grede i gredni sistemi i izrada izometrijskog prikaza konstrukcije.
Detaljno o zidovima podešavanje slojeva i zidovi zavese (Curtain Wall)
Zidovi zavese još (Curtain Wall, Panels i Mullions)
Vertikalne komunikacije: stepeništa, rampe i ograde. (Stairs, Ramps, Railings)
Izvođenje i formiranje unutrašnjih obloga površina zidova, podova i plafona.
Postavljanje rasvete, podešavanje materijala i Render
Postavljanje pogleda na papire i izrada istih. Opisi i kotiranje. Podešavanje vizuelnih prikaza.
Krovovi: kosi i ravni.
Krovne badže i povezivanje sa osnovnim krovom.
Izrada klasične drvene krovne konstrukcije.
Alati za formiranje i uređivanje građevinske parcele (teren, temeljna jama, temeljenje, granica parcele, zelenilo, itd...)
Površine, pozicije i baze sa podacima (tabele za predmer i predračun)
Izrada projekta po fazama
Izrada legendi, 2D šema i tehničkih crteža i detalja
Collaboration - Varijante zajedničkog rada na projektu.

Broj časova i dinamika trajanja
Obuka Revit Architecture se održava u školi i online.
Online individualna obuka putem skype se održava dva do tri puta nedeljno po tri školska časa po dogovoru, u trajanju od 34 školska časa.
Obuka za grupe od 6-8 polaznika za firme ili veće grupe održava se dva puta nedeljno po 4-5 školskih časova u trajanju od 51 školska časa.

Obuka Revit Architecture održava se
Online obuka po dogovoru sa polaznikom
Obuka u grupama u školi utorkom i četvrtkom u prepodnevnim časovima
Obuke za firme u grupama online po dogovoru
Prilagođavamo termine Vašim potrebama
Upis u toku!
Dobrodošli!

Cena Revit Architecture na upit

Cena kursa na upit!

Cena kursa na upit!