Osnovi Animacije / priprema za Gaming

Osnovi Animacije / priprema za Gaming

Stvori neverovatne svetove u 3ds Max-u

Kurs Osnovi Animacije / pripreme za Gaming
je osmišljen za modelovanje i animaciju .Softveri u kojima se radi su 3ds Max/V-Ray.Koriste se u filmskoj industriji, za pravljenje igara i reklamne projekte.Max Gaming Vam omogućava da kreirate karakter, ciklus njegovog kretanja,3D modeling za Gaming engine,texturizaciju i keyframe animation..
SPECIJALIZUJTE SE ZA ANIMACIJU
Kurs 3ds Max Osnovi Animacije / pripreme za Gaming. namenjen za razvoj video igara, tv sadržaja i vizuelnih efekata. Uključuje i alate za simulaciju senke, kretanje čestica, prostiranje zraka svjetlosti i kreiranje složenih pejzaža. Reč animacija potiče od latinske reči anima i predstavlja živu silu u svakom biću.

Animirati znači oživeti

Animaciju možemo definisati kao brži prikaz slika dvodimenzionalnih ili trodimenzionalnih objekata s ciljem dobijanja iluzije pokreta.
Posle odslušanog kursa Max Gaming, korišćenjem 3D programa moći ćete da stvorite od atraktivnih 3D modela, proizvoda, objekata i likova, preko specijalnih efekata i animacija gaming likova.
Stvorite maštovite likove i scene u igrama i arhitekturi
 

3ds Max Interface Rad u prostoru
Bazični keyframing - postavka ključeva i kontrola ključeva.
12 principa Desny animacije i praktične primene
Animacija dvonožnog bića-modifikator simmetry
Skining postavljanje poligonalnog modela na kostur
Modelovanje karaktera Edit poly tehnikom
Dope sheet-kontrola dužine trajanja koraka
Optimizacija i priprema modela za Gaming Engine Baking Texture
Objedinjenje pređenog gradiva kroz zadatu animaciju

Broj časova i dinamika trajanja
Obuka za grupu obuhvata 9 termina odnosno 36 časova
Predavanja se održavaju tri termina nedeljno
jedan termin traje 4 školska časa
odnosno 3h20 minuta sa pauzom od 20 minuta

Online obuka obuhvata 30 časova i održava se u terminima po dogovoru.

Napredni kurs Osnovi Animacije / priprema za Gaming odrzava se u grupnoj i online natavi
Grupna nastava u terminima: 1.Ponedeljak Sreda Petak od 16.45.00h-20.05h
Online nastava po dogovoru
Upis u toku

Cena Naprednog kursa osnove Animacije / priprema za Gaming u grupama iznosi 360 eura..

3ds Max Interface Rad u prostoru
Bazični keyframing - postavka ključeva i kontrola ključeva.
12 principa Desny animacije i praktične primene
Animacija dvonožnog bića-modifikator simmetry
Skining postavljanje poligonalnog modela na kostur
Modelovanje karaktera Edit poly tehnikom
Dope sheet-kontrola dužine trajanja koraka
Optimizacija i priprema modela za Gaming Engine Baking Texture
Objedinjenje pređenog gradiva kroz zadatu animaciju

Broj časova i dinamika trajanja
Obuka za grupu obuhvata 9 termina odnosno 36 časova
Predavanja se održavaju tri termina nedeljno
jedan termin traje 4 školska časa
odnosno 3h20 minuta sa pauzom od 20 minuta

Online obuka obuhvata 30 časova i održava se u terminima po dogovoru.

Napredni kurs Osnove Animacije/priprema za Gaming odrzava se
Grupna nastava u terminima: 1.Ponedeljak Sreda Petak od 16.45.00h-20.05h
Online nastava po dogovoru
Upis u toku

Cena Naprednog kursa Osnove Animacije / priprema za Gaming za obuku u grupama iznosi 360eura..

Cena kursa za grupnu obuku iznosi 360 eura!

Cena kursa za grupnu obuku iznosi 360 eura!