Revit for structural engineering

Revit for structural engineering

Osnovni Revit Structural

Revit Structural
je parametarsko modelovanje namenjen je građevinskim inženjerima i tehničarima.Ovaj kurs obuhvata osnovne alate i postupke potrebne za izradu analize i simulacije konstruktivnog sklopa objekta. Zastupljen je u visokogradnji i niskogradnji.
Kurs Osnovni Revit Structural obuhvata:
Osnovni koncepti korišćenja pri projektovanju konstrukcije
Modeliranje 3d konstrukcije
Izrada dokumentacije
Osnovni koncepti saradnje na Revit projektima
 

Sadržaj kursa ukratko
Revit korisničko okruženje
Osnovna podešavanja i početak novog projekta
Konstruktivne ose i nivoi
Temelji
Grede
Podovi
Priprema dokumentacije
Tabele
Štampa

Broj časova i dinamika trajanja
Osnovni Revit Structural obuhvata 4 termina odnosno 25 časova
Predavanja se održavaju dva puta nedeljno
jedan termin traje pet školskih časova
odnosno 4h30minuta sa pauzom od 15 minuta

Osnovni Revit Structural kurs održava se
Utorak i petak
U terminu 11.30h-16.00h
Upis u toku!
Dobrodošli!

Cena Revit Structural iznosi 280eura

Sadržaj kursa ukratko
Revit korisničko okruženje
Osnovna podešavanja i početak novog projekta
Konstruktivne ose i nivoi
Temelji
Grede
Podovi
Priprema dokumentacije
Tabele
Štampa

Broj časova i dinamika trajanja
Osnovni Revit Structural obuhvata 4 termina odnosno 25 časova
Predavanja se održavaju dva puta nedeljno
jedan termin traje pet školskih časova
odnosno 4h30minuta sa pauzom od 15 minuta

Osnovni Revit Structural kurs održava se
Utorak i petak
U terminu 11.30h-16.00h
Upis u toku!
Dobrodošli!

Cena Revit Structural iznosi 280eura

Cena kursa iznosi 280 eura!

Cena kursa iznosi 280 eura!