Osnovni REVIT for MEP ingineering

Osnovni REVIT for MEP ingineering

Osnovni Revit MEP

Kurs Revit MEP
namenjen je mašinskim i elektro inženjerima Ovaj kurs obuhvata osnovne alate i postupke potrebne za izradu termo tehničkih instalacija,instalacija vodovoda i kanalizacije, i instalacije elektrike-modeliranje i izrada tehničke dokumentacije.
Sadrži identičnu funkcionalnost kao i Revit Architecture, sa dodatnom mogućnošću parametarskog projektovanja i analize sistema grejanja, hlađenja, klimatizacije, vodovoda, kanalizacije i elektro instalacija
Osnovni uslov je poznavanje Revit Architecture.
Osnovni Revit MEP obuhvata:
Osnovni koncepti korišćenja Revita pri projektovanju instalacija
Modeliranje 3d instalacija
Izrada dokumentacije
Osnovni koncept saradnje na Revit projektima
 

Sadržaj kursa ukratko
Revit MEP korisničko okruženje
Osnovna podešavanja projekta
Sistemi bazirani na kanalima
Sistemi bazirani na cevima
Elektrika jaka-slaba struja
Izrada dokumentacije
Alati za kordinaciju

Broj časova i dinamika trajanja
Osnovni Revit MEP obuhvata 6 termina odnosno 30 časova
Predavanja se održavaju dva puta nedeljno
jedan termin traje pet školskih časova
odnosno 4h30minuta sa pauzom od 15 minuta

Osnovni Revit MEP kurs održava se
Utorak i petak
U terminu 11.30h-16.00h
Upis u toku!
Dobrodošli!

Cena Osnovni Revit MEP iznosi 300eura

Sadržaj kursa ukratko
Revit MEP korisničko okruženje
Osnovna podešavanja projekta
Sistemi bazirani na kanalima
Sistemi bazirani na cevima
Elektrika jaka-slaba struja
Izrada dokumentacije
Alati za kordinaciju

Broj časova i dinamika trajanja
Osnovni Revit MEP obuhvata 6 termina odnosno 30 časova
Predavanja se održavaju dva puta nedeljno
jedan termin traje pet školskih časova
odnosno 4h30minuta sa pauzom od 15 minuta

Osnovni Revit MEP kurs održava se
Utorak i petak
U terminu 11.30h-16.00h
Upis u toku!
Dobrodošli!

Cena Osnovni Revit MEP iznosi 300eura

Cena kursa iznosi 300 eura!

Cena kursa iznosi 300 eura!