REVIT for ARCHITECTURAL DESIGN

REVIT for ARCHITECTURAL DESIGN

Osnovni Revit Architecture

Autodesk Revit®
je softversko rešenje za parametarsko modelovanje namenjeno Arhitektama kako bi na što jednostavniji način postigli željeni cilj u izradi projekta,od modelovanja objekta do izrade projektne dokumentacije .Na osnovu modela urađenom u Autodeskovom softveru Revit možete dobiti kompletnu tehničku dokumentaciju, poprečne preseke, planove osnova, detalje i sve ostale crteže.
Da bismo mogli da iskoristimo potencijale koje nudi ovaj program, pripremili smo kurseve koji će vas voditi kroz osnovne pristupe u radu sa Revit-om i upoznati vas sa trikovima kako bi učinili svoj posao jednostavnijim i efikasnijim.
Karakteristike Revit Architecture: modelovanje dizajna objekta,,modelovanje funkcionolnih elemenata projekta, usaglašenost projektnih podataka, generisanje tabele, saradnja i razmena podataka.
Osnovni Revit Architecture obuhvata:
Upoznavanje sa konceptom rada sa Revit-om;
Kreiranje modela
Uređivanje projektne dokumentacije,
Upravljanje Revit modelom,
Opisivanje dokumentacije
Automatska izrada listi sa specifikacijama i količinama
Povezivanje Revita sa CAD formatima.

Uz stečeno znanje, moći ćete da se bavite zahtevnijim zadacima;
 

Naučićete osnove rada sa programom Autodesk Revit
Upoznavanje radnog okruženja
Osnovni i pomoćni alati za modelovanje
Pregled i modelovanje osnovnih arhitektonskih elemenata
(zidovi,stubovi,krovovi,paneli,paneli,stepenice,nosači…
Razumevanje svojstava i uređivanje pojedinih elemenata
Odnos između elemenata
Rad sa prikazima(2D,3D,uređivanje,liste)
Kreiranje crteža i štampanje

Broj časova i dinamika trajanja
Osnovni Revit Architecture obuhvata 6 termina odnosno 30 časova
Predavanja se održavaju dva puta nedeljno
jedan termin traje pet školskih časova
odnosno 4h30minuta sa pauzom od 15 minuta

Osnovni Revit Architecture kurs održava se
Utorak i petak
U terminu 11.30h-16.00h I 16.00-20.30h
Upis u toku!
Dobrodošli!

Cena Osnovni Revit Architecture iznosi 300eura

Naučićete osnove rada sa programom Autodesk Revit
Upoznavanje radnog okruženja
Osnovni i pomoćni alati za modelovanje
Pregled i modelovanje osnovnih arhitektonskih elemenata
(zidovi,stubovi,krovovi,paneli,paneli,stepenice,nosači…
Razumevanje svojstava i uređivanje pojedinih elemenata
Odnos između elemenata
Rad sa prikazima(2D,3D,uređivanje,liste)
Kreiranje crteža i štampanje

Broj časova i dinamika trajanja
Osnovni Revit Architecture obuhvata 6 termina odnosno 30 časova
Predavanja se održavaju dva puta nedeljno
jedan termin traje pet školskih časova
odnosno 4h30minuta sa pauzom od 15 minuta

Osnovni Revit Architecture kurs održava se
Utorak i petak
U terminu 11.30h-16.00h I 16.00-20.30h
Upis u toku!
Dobrodošli!

Cena Osnovni Revit Architecture iznosi 300eura

Cena kursa iznosi 300eura

Cena kursa iznosi 300 eura