Max Gaming

Max Gaming

Stvori neverovatne svetove u 3ds Max-u

Kurs Max Gaming
je osmišljen za modelovanje i animaciju .Softveri u kojima se radi su 3ds Max/V-Ray.Koriste se u filmskoj industriji, za pravljenje igara i reklamne projekte.Max Gaming Vam omogućava da kreirate karakter, ciklus njegovog kretanja,3D modeling za Gaming engine,texturizaciju i keyframe animation..
SPECIJALIZUJTE SE ZA ANIMACIJU
Kurs Max gaming je osmišljen za učenje osnova animacije i pripreme za gaming.3d Max namenjen za razvoj video igara, tv sadržaja i vizuelnih efekata. Uključuje i alate za simulaciju senke, kretanje čestica, prostiranje zraka svjetlosti i kreiranje složenih pejzaža. Reč animacija potiče od latinske reči anima i predstavlja živu silu u svakom biću.

Animirati znači oživeti

Animaciju možemo definisati kao brži prikaz slika dvodimenzionalnih ili trodimenzionalnih objekata s ciljem dobijanja iluzije pokreta.
Posle odslušanog kursa Max Gaming, korišćenjem 3D programa moći ćete da stvorite od atraktivnih 3D modela, proizvoda, objekata i likova, preko specijalnih efekata i animacija gaming likova.
Stvorite maštovite likove i scene u igrama i arhitekturi
 

3ds Max Interface Rad u prostoru
Bazični keyframing - postavka ključeva i kontrola ključeva.
12 principa Desny animacije i praktične primene
Animacija dvonožnog bića-modifikator simmetry
Dope sheet-kontrola dužine trajanja koraka
Optimizacija i priprema modela za Gaming Engine Baking Texture, Loop Animacija
Naučićete Walk Throught animacija, kontrola dinamike i tajminga pokreta

Broj časova i dinamika trajanja
Kurs obuhvata 9 termina odnosno 36 časova
Predavanja se održavaju tri termina nedeljno
jedan termin traje 4 školska časa
odnosno 3h20 minuta sa pauzom od 20 minuta

Napredni kurs Max Gaming odrzava se
1.Ponedeljak Sreda Petak od 16.45.00h-20.05h
Upis u toku
Srećno

Cena Naprednog kursa MAX GAMING iznosi 350 eura..

3ds Max Interface Rad u prostoru
Bazični keyframing - postavka ključeva i kontrola ključeva.
12 principa Desny animacije i praktične primene
Animacija dvonožnog bića-modifikator simmetry
Dope sheet-kontrola dužine trajanja koraka
Optimizacija i priprema modela za Gaming Engine Baking Texture, Loop Animacija
Naučićete Walk Throught animacija, kontrola dinamike i tajminga pokreta

Broj časova i dinamika trajanja
Kurs obuhvata 9 termina odnosno 36 časova
Predavanja se održavaju tri termina nedeljno
jedan termin traje 4 školska časa
odnosno 3h20 minuta sa pauzom od 20minuta

Napredni kurs Max Gaming odrzava se
1.Ponedeljak Sreda Petak od 16.45.00h-20.05h
Upis u toku
Srećno

Cena Naprednog kursa MAX GAMING za gotovinsko plaćanje iznosi 350eura..

Cena kursa iznosi 350 eura!

Cena kursa iznosi 350 eura!