Autodesk AutoCAD

Autodesk AutoCAD

Zašto AutoCAD?

Autodesk AutoCAD
softver omogućava brže izvođenje projekata od koncepta do njegove realizacije, kao i povezivanje i unapređivanje tokova projektovanja. Uz pomoć alata za 2D projektovanje ovaj softver pretvara vaše ideje za dizajn u stvarni svet. AutoCAD ima primenu u raznim oblastima tehničke struke u projektovanju: mašinstvo, arhitekturi, građevinarstvu.
Ovladajte tehnikama AutoCAD-a
Na našem kursu naučićete osnovne elemente potrebne za dvodimenzionalno 2D crtanje u programu AutoCAD,zatim kako da nacrtate projekat, šrafiranje, kotiranje, unos teksta, rad sa blokovima i priprema za štampu.
Upoznaćete brojne komande za crtanje i rasterizovanje 2D oblika, savladaćete tehnike kotiranja i sređivanje crteža. Prednost softvera AutoCAD je da je u vezi sa specijalizovanim programima firme Autodesk namenjenih projektovanju u mašinstvu ,arhitekturi i pratećim AEC kategorijama.

Cilj kursa je obučiti polaznike da samostalno ovladaju osnovnom izradom 2D projektne dokumentacije koristeći program AutoCAD.
Polaznici će biti sposobni da koriste osnovne tehnike za kompletan proces kreiranja 2D projektne dokumentacije u programu AutoCAD, poštujući pravila programa i tehničkih propisa.
Predviđeno znanje Osnove PC racunara i MS Windows

Naučite 2D crtanje sa lakoćom.
 

Naučićete osnove rada sa programom AutoCAD 2016.
Ovladaćete tehnikom crtanja uz pomoć unošenja koordinata
Naučićete display komande, set komande za prikaz crteža u AutoCAD 2016.
Naučićete komande za editovanje i modifikovanje crteža
Naučićete da radite sa gripovima, hladna selekcija
Naučićete organizaciju crteža pomocu slojeva
Upoznaćete osobine objekata. Layer Properties Manager
Naučićete da radite sa složenom linijom - polinilijom
Naučićete da šrafirate poprečne preseke
Ovladaćete tehnikom pisanja i editovanja teksta
Naučićete komande za rad sa blokovima
Naučićete da radite sa atributima
Naučićete da kotirate
Naučićete da pripremite crteže za štampu
Brz pregled crteža i prostora paipra
Priprema crteža za štampanje u boji
Vidimo se na polaganju pismenog testa

Broj časova i dinamika trajanja
Kurs obuhvata 15 termina odnosno 45 časova
predavanja se održavaju tri puta nedeljno
jedan termin traje tri časa po 45 minuta
odnosno 2h i 15 minuta sa pauzom od15 minuta.

AutoCAD 2D kurs održava se
Utorak Četvrtak od 13.45h-16,00h
Subota 13.00h-15.15h
Upis u toku

cena AutoCAD 2D kursa za gotovinsko placanje iznosi 300 eura

Naučićete osnove rada sa programom AutoCAD 2016.
Ovladaćete tehnikom crtanja uz pomoć unošenja koordinata
Naučićete display komande, set komande za prikaz crteža u AutoCAD 2016.
Naučićete komande za editovanje i modifikovanje crteža
Naučićete da radite sa gripovima, hladna selekcija
Naučićete organizaciju crteža pomocu slojeva
Upoznaćete osobine objekata. Layer Properties Manager
Naučićete da radite sa složenom linijom - polinilijom
Naučićete da šrafirate poprečne preseke
Ovladaćete tehnikom pisanja i editovanja teksta
Naučićete komande za rad sa blokovima
Naučićete da radite sa atributima
Naučićete da kotirate
Naučićete da pripremite crteže za štampu
Brz pregled crteža i prostora paipra
Priprema crteža za štampanje u boji
Vidimo se na polaganju pismenog testa

Broj časova i dinamika trajanja
Kurs obuhvata 15 termina odnosno 45 časova
predavanja se održavaju tri puta nedeljno
jedan termin traje tri časa po 45 minuta
odnosno 2h i 15 minuta sa pauzom od15 minuta.

AutoCAD 2D kurs održava se
Utorak Četvrtak od 13.45h-16,00h
Subota 13.00h-15.15h
Upis u toku

cena AutoCAD 2D kursa za gotovinsko placanje iznosi 300 eura

Cena kursa iznosi 300 eura!

Cena kursa iznosi 300 eura!