Projektovanje

Projektovanje

Projektovanje stambenih objekata

Osnovni uslov za uspešnu realizaciju projekta je dobra organizacija projektantskog tima od koga se očekuje da uspešno reši sve probleme na koje naiđe u toku projektovanja. Da bi arhitektura služila kao sredstvo komunikacije, potrebno je da nosi sa sobom određeni izraz ili poruku. Ona može da bude sredstvo izražavanja ideja, stavova, odnosa, dostignuća tehnologije, moći, bogatstva ili statusa...
LOKACIJA I OKRUŽENJE
Mesto gde se objekat gradi ima značajnu ulogu i često može odigrati ključnu ulogu u sveukupnoj slici objekta.
U tom smislu, govorimo o lokalitetima koji su snažnog karaktera, sa izraženim genius loci, koji se prenosi i na arhitekturu, odnosno izgrađene objekte koji onda svojim konceptom akcentuju to isto okruženje.
Sjedinjavanje prirodnog i urbanog ambijenta moguće je kvalitetno prezentovati korišćenjem softwerskih alata 3ds Max-a već u toku procesa modelovanja.
FUNKCIJA I FORMA
Funcija objekta je, u zavisnosti od prvobitne koncepcije projektanta, aspekt arhitekture koji se može istaći u oblikovanju arhitektonskog dela. Na taj način se posmatraču pruža informacija o svrsi i nameni datog objekta. Forma prati funkciju.
Oblikovanje objekta, odnosno njegova forma, je jedan od aspekata objekta koji se prvi uočava jer je to lice arhitekture koje je okrenuto ka korisnicima. Ono odražava sveukupnu koncepciju i podstiče dijalog objekat-posmatrač.
BOJA i OSVETLJENJE
Uloga svetlosti u arhitekturi je neiscrpna tema u smislu mogućnosti koje nudi različito korišćenje ovog elementa u formiranju i realizaciji određenih ideja. Korišćenje prirodne svetlosti i postizanje željenog efekta primenom odgovarajućeg oblikovanja i dizajna je veoma složena problematika i zahteva ozbiljno ulaženje u sam fenomen.
IZRADA PROJEKTA
Posetite nas i u zavisnosti od vaših potreba i zahteva formiraćemo odgovarajuću cenu za vaš projekat u najkraćem mogućem roku. Vaš 3D PLATFORM.
 

Obezbedite sebi funkcionalan objekat moderne forme

Obezbedite sebi funkcionalan objekat moderne forme